Obvodové murivo
Nosné priečky
Deliace priečky
Tehly malých formátov
Keramický stropný systém
Tehlová drť (antuka)
POROBLOK

Prostredníctvom našej výrobnej technológie, použitej v programe POROBLOK sme získali keramické tvárnice s výbornými vlastnosťami.

 

tehla

 

  Pri výbere správnych tehál Vám radi poradíme.

 
Nosné priečky

 Hlavnou požiadavkou na tehly pre  nosné priečky, je pevnosť v tlaku, protipožiarna odolnosť, zvuková izolácia a odolnosť proti vlhkosti.

 

Sample ImageSample ImageSample ImageSample ImageSample ImageSample ImageSample Image


 POROBLOK 290 PD  
   290 x 240 x 238 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 15 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1000 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P12, P15 MPa
 HRÚBKA MURIVA 290 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 16 , 57 ks/m2,m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 1,50*/1,71** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,66*/0,58**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) 240 min
 POČET KUSOV NA PALETE 80 ks

Použitie: obvodové murivo, nosné priečky
Označenie podľa STN 72 2611
PDT 290 PD - 290x240x238 - P15 - 1000

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


 POROBLOK 240 PD  
   240 x 380 x 238 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 18,5 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1000 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P12, P15 MPa
 HRÚBKA MURIVA 240 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 11 , 42 ks/m2,m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 1,22*/1,37** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,81*/0,72**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) 240 min
 POČET KUSOV NA PALETE 50 ks

Použitie: obvodové murivo, nosné priečky.
Označenie podľa STN 72 2611
PDT 240 PD - 240x380x238 - P15 - 1000

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


 

 POROBLOK 290
  
   290 x 240 x 238 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 14,5 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 900 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P12, P15 MPa
 HRÚBKA MURIVA 290 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 16 , 57 ks/m2,m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 1,62*/1,85** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,61*/0,54**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) 240 min
 POČET KUSOV NA PALETE 75 ks

Použitie: obvodové murivo a nosné priečky.
Označenie podľa STN 72 2611
PDT 290 - 290x240x238 - P15 - 900

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


 POROBLOK 240  
   240 x 290 x 238 mm   
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 14,5
 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 900 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P12, P15 MPa
 HRÚBKA MURIVA 240 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 14 , 57 ks/m2,m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 1,37*/1,56** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,72*/0,64**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) 240 min
 POČET KUSOV NA PALETE 75 ks

Použitie: obvodové murivo a nosné priečky.
Označenie podľa STN 72 2611
PDT 290 - 290x240x238 - P15 - 900

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


 CV-14
  
   290 x 140 x 140 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 5,7 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1100 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P20 MPa
 HRÚBKA MURIVA 140, 290 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 44 (290mm) ks/m2
  22 (140mm) ks/m2
  158 ks/m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 1,56*/1,85** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,64*/0,54**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) - min
 POČET KUSOV NA PALETE 168 ks

Použitie: obvodové murivo, nosné priečky.
Označenie podľa STN 72 2611
PDT CV 14 - 290x140x140 - P15 - 1100

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


  CDm
  
   240 x 115 x 113 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 3,5 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1000 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P15 MPa
 HRÚBKA MURIVA 115, 240 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 32 (115mm)
 ks/m2
  62 (240mm) ks/m2
  268 ks/m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 1,37*/1,56** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,73*/0,64**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) - min
 POČET KUSOV NA PALETE 270 ks

Použitie: obvodové murivo, nosné a deliace priečky.
Označenie podľa STN 72 2611
PDT CDm - 240x115x113 - P15 - 1000

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


  PLNÁ TEHLA
  
   290 x 140 x 65 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 4
 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1750 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P20 MPa
 HRÚBKA MURIVA 290, 140, 65 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 22(65mm) 44(140mm) ks/m2
  92(290mm) ks/m2
  310 ks/m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 0,81* m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U)1,23*W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) - min
 POČET KUSOV NA PALETE 328 ks

Použitie:  nosné murivo, priečky, piliere, prímurovky.
Označenie podľa STN 72 2611
CP - 290x140x65 - P20 - 1750

* pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)