Obvodové murivo
Nosné priečky
Deliace priečky
Tehly malých formátov
Keramický stropný systém
Tehlová drť (antuka)
POROBLOK

Prostredníctvom našej výrobnej technológie, použitej v programe POROBLOK sme získali keramické tvárnice s výbornými vlastnosťami.

 

tehla

 

  Pri výbere správnych tehál Vám radi poradíme.

 
Tehly malých formátov

 Tehly malých formátov sú v závislosti od typu určené na deliace priečky, nosné priečky, prípadne ako obvodové murivo na stavbu hospodárskych budov. Taktiež je možné ich použiť pri rekonštrukciách.

 

Sample ImageSample ImageSample ImageSample Image


 CV-14
  
   290 x 140 x 140 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 5,7 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1100 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P20 MPa
 HRÚBKA MURIVA 140, 290 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 44 (290mm) ks/m2
  22 (140mm) ks/m2
  158 ks/m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 1,56*/1,85** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,64*/0,54**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) - min
 POČET KUSOV NA PALETE 168 ks

Použitie: obvodové murivo, nosné priečky.

Označenie podľa STN 72 2611
PDT CV 14 - 290x140x140 - P15 - 1100

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


  CDm
  
   240 x 115 x 113 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 3,5 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1000 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P15 MPa
 HRÚBKA MURIVA 115, 240 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 32 (115mm)
 ks/m2
  62 (240mm) ks/m2
  268 ks/m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 1,37*/1,56** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,73*/0,64**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) - min
 POČET KUSOV NA PALETE 270 ks

Použitie: obvodové murivo, nosné a deliace priečky.
Označenie podľa STN 72 2611
PDT CDm - 240x115x113 - P15 - 1000

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


  PLNÁ TEHLA
  
   290 x 140 x 65 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 4
 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1750 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P20 MPa
 HRÚBKA MURIVA 290, 140, 65 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 22(65mm) 44(140mm) ks/m2
  92(290mm) ks/m2
  310 ks/m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 0,81* m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U)1,23*W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) - min
 POČET KUSOV NA PALETE 328 ks

Použitie:  nosné murivo, priečky, piliere, prímurovky.
Označenie podľa STN 72 2611
CP - 290x140x65 - P20 - 1750

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)


  PK CD2
  
   290 x 140 x 65 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 2,5
 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 900 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P2 MPa
 HRÚBKA MURIVA 140, 65 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 22(65mm) ks/m2
  44(140mm) ks/m2
  310 ks/m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 0,29*/ 0,42** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 3,44*/ 2,38**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) 30 min
 POČET KUSOV NA PALETE 390 ks

Použitie:  deliace priečky.

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky