Obvodové murivo
Nosné priečky
Deliace priečky
Tehly malých formátov
Keramický stropný systém
Tehlová drť (antuka)
POROBLOK

Prostredníctvom našej výrobnej technológie, použitej v programe POROBLOK sme získali keramické tvárnice s výbornými vlastnosťami.

 

tehla

 

  Pri výbere správnych tehál Vám radi poradíme.

 
Deliace priečky

 Deliace priečky neslúžia ako nosné priečky. Plnia úlohu rozdelenia vnútorného priestoru domu. Deliace priečky sú dostatočne pevné pre prichytenie napríklad poličiek. Dôležitou vlastnosťou je ochrana proti hluku.

 

 Sample ImageSample ImageSample ImageSample ImageSample ImageSample Image


 

 POROBLOK 170 PD  
   170 x 380 x 238 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 14,5
 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 900 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P12 MPa
 HRÚBKA MURIVA 170 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 11 , 64 ks/m2,m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 0,85*/0,95** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 1,17*/1,05**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) - min
 POČET KUSOV NA PALETE 70 ks

Použitie: deliace priečky.
Označenie podľa STN 72 2611
PDT 170 PD - 170x380x238 - P15 - 900

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


 POROBLOK 130 PD
 
 
   130 x 375 x 238 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 11
 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 900 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P12 MPa
 HRÚBKA MURIVA 130 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 11 , 84 ks/m2,m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 0,69*/0,76** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 1,44*/1,31**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) - min
 POČET KUSOV NA PALETE104 ks

Použitie: deliace priečky.
Označenie podľa STN 72 2611
PDT 130 PD - 130x375x238 - P15 - 900

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


 POROBLOK 115 PD  
   115 x 375 x 238 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 10 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 900 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P12 MPa
 HRÚBKA MURIVA 115 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 11 , 95 ks/m2,m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 0,63*/0,70** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 1,58*/1,42**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) - min
 POČET KUSOV NA PALETE 104 ks

Použitie: deliace priečky.
Označenie podľa STN 72 2611
PDT 115 PD - 115x375x238 - P15 - 900

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


  BRITTERM 8 P+D  
   80 x 365 x 238 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 8,5 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1300 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P10 MPa
 HRÚBKA MURIVA 80 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 11 , 127 ks/m2,m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 0,20* m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 5*W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) 120 min
 POČET KUSOV NA PALETE 131 (P), 180 (F) ks
   P-POLTÁR, F-FABIANKA 

Použitie: deliace priečky.

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)


  POROBLOK 380/2  
 Sample Image 380 x 115 x 238 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 10 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1000 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P12, P15
 MPa
 HRÚBKA MURIVA 115  mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 34 (115mm) ks/m2
  92 (290mm) ks/m2
 TEPELNÝ ODPOR (R) 1,92*/2,18** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,52*/0,45**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) - min
 POČET KUSOV NA PALETE 105 ks

 Použitie: deliace priečky, doplnkové murivo k POROBLOK 380.

Označenie podľa STN 72 2611
PDT 380/2 - 380x115x238 - P15 - 1000

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


  PK CD2
  
   290 x 140 x 65 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 2,5
 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 900 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P2 MPa
 HRÚBKA MURIVA 140, 65 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 22(65mm) ks/m2
  44(140mm) ks/m2
  310 ks/m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 0,29*/ 0,42** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 3,44*/ 2,38**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) 30 min
 POČET KUSOV NA PALETE 390 ks

Použitie:  deliace priečky.

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky