Obvodové murivo
Nosné priečky
Deliace priečky
Tehly malých formátov
Keramický stropný systém
Tehlová drť (antuka)
POROBLOK

Prostredníctvom našej výrobnej technológie, použitej v programe POROBLOK sme získali keramické tvárnice s výbornými vlastnosťami.

 

tehla

 

  Pri výbere správnych tehál Vám radi poradíme.

 
Obvodové murivo

 Tehly na obvodové murivo charakterizuje vyššia únosnosť stien, vysoká tepelná akumulačná schopnosť (dôležitá vlastnosť, v ktorej nevyniká drevo ani pórobetón),dobrý tepelný odpor, lepšia ochrana proti hluku a vysoká protipožiarna odolnosť.

 

 Sample ImageSample ImageSample ImageSample ImageSample ImageSample ImageSample ImageSample ImageSample Image


 BRITTERM 44 P+D   
  440 x 250 x 238 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 23 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 900 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P8, P10 MPa
 HRÚBKA MURIVA 440 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 16 , 36 ks/m2,m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 2,84*/3,21**/3,45*** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U)0,33*/0,29**/0,27***W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) 180 min
 POČET KUSOV NA PALETE 50 ks

 Použitie: obvodové murivo
*     pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
**   pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky
*** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou a tepelnoizolačnou omietkou


 POROBLOK 380 PD
 
 
   380 x 240 x 238 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 18,3
 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 900 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P12, P15 MPa
 HRÚBKA MURIVA 380 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 16 , 42 ks/m2,m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 2,17*/2,37** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,46*/0,42**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) 240 min
 POČET KUSOV NA PALETE 50 ks

Použitie: obvodové murivo.
Označenie podľa STN 72 2611  
PDT 380 PD - 380x240x238 - P15 - 900

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


 POROBLOK 290 PD  
   290 x 240 x 238 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 15 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1000 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P12, P15 MPa
 HRÚBKA MURIVA 290 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 16 , 57 ks/m2,m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 1,50*/1,71** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,66*/0,58**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) 240 min
 POČET KUSOV NA PALETE 80 ks

Použitie: obvodové murivo, nosné priečky
Označenie podľa STN 72 2611
PDT 290 PD - 290x240x238 - P15 - 1000

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


 POROBLOK 240 PD  
   240 x 380 x 238 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 18,5 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1000 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P12, P15 MPa
 HRÚBKA MURIVA 240 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 11 , 42 ks/m2,m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 1,22*/1,37** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,81*/0,72**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) 240 min
 POČET KUSOV NA PALETE 50 ks

Použitie: obvodové murivo, nosné priečky.
Označenie podľa STN 72 2611
PDT 240 PD - 240x380x238 - P15 - 1000

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


 POROBLOK 380  
   380 x 240 x 238 mm   
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 15,5 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 900 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P12, P15 MPa
 HRÚBKA MURIVA 380 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 16 , 42 ks/m2,m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 2,07*/2,37** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,48*/0,42**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) 240 min
 POČET KUSOV NA PALETE 48 ks

Použitie: obvodové murivo.
Označenie podľa STN 72 2611
PDT 380 - 380x240x238 - P15 - 900

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


 POROBLOK 290
  
   290 x 240 x 238 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 14,5 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 900 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P12, P15 MPa
 HRÚBKA MURIVA 290 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 16 , 57 ks/m2,m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 1,62*/1,85** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,61*/0,54**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) 240 min
 POČET KUSOV NA PALETE 75 ks

Použitie: obvodové murivo a nosné priečky.
Označenie podľa STN 72 2611
PDT 290 - 290x240x238 - P15 - 900

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


 POROBLOK 240  
   240 x 290 x 238 mm   
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 14,5
 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 900 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P12, P15 MPa
 HRÚBKA MURIVA 240 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 14 , 57 ks/m2,m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 1,37*/1,56** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,72*/0,64**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) 240 min
 POČET KUSOV NA PALETE 75 ks

Použitie: obvodové murivo a nosné priečky.
Označenie podľa STN 72 2611
PDT 290 - 290x240x238 - P15 - 900

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


 CV-14
  
   290 x 140 x 140 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 5,7 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1100 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P20 MPa
 HRÚBKA MURIVA 140, 290 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 44 (290mm) ks/m2
  22 (140mm) ks/m2
  158 ks/m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 1,56*/1,85** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,64*/0,54**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) - min
 POČET KUSOV NA PALETE 168 ks

 Použitie: obvodové murivo, nosné priečky.
Označenie podľa STN 72 2611
PDT CV 14 - 290x140x140 - P15 - 1100

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky


  CDm
  
   240 x 115 x 113 mm  
 ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ 3,5 kg
 OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1000 kg/m3
 TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P15 MPa
 HRÚBKA MURIVA 115, 240 mm
 SPOTREBA MATERIÁLU 32 (115mm)
 ks/m2
  62 (240mm) ks/m2
  268 ks/m3
 TEPELNÝ ODPOR (R) 1,37*/1,56** m2K/W
 SÚČ. PRECHODU TEPLA (U) 0,73*/0,64**W/m2K
 POŽIARNA ODOLNOSŤ (Th) - min
 POČET KUSOV NA PALETE 270 ks

Použitie: obvodové murivo, nosné a deliace priečky.
Označenie podľa STN 72 2611
PDT CDm - 240x115x113 - P15 - 1000

*   pri murovaní s tradičnou vápenno-cementovou maltou bez omietky (podľa STN EN 1745)
** pri murovaní s tepelnoizolačnou maltou bez omietky